ERKENNING ALS TECHNICUS VOOR ELEKTRISCHE SCHAKELINRICHTINGEN
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen nodig als u werkzaamheden uitvoert aan elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke gassen. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen en het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen.Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen.In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan u lezen wat bedoeld wordt met ‘elektrische schakelinrichting’, ‘installatie’, ‘onderhoud’, ‘reparatie’, ‘buitendienststelling’ en ‘terugwinning’.

Voorwaarden


Om erkend te worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:
 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De Vlaamse erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen.

Procedure


U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

STAP 1: behaal een Europees certificaatWie als technicus voor elektrische schakelinrichtingen aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen in een erkend opleidingscentrum.Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor elektrische schakelinrichtingen.Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat. De opleidingsinstelling registreert uw certificaat ook in de Leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) van de Vlaamse overheid.STAP 2: registreer u voor de erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning’.
 • u dient hiervoor aan te melden met uw eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.
 • Eens u een Europees certificaat hebt behaald en u zich geregistreerd hebt, ontvangt u een e-mail met uw erkenningsnummer en verdere info.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

STAP 1: registreer u voor de erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen via het zelfbeheerloket ‘Mijn VLAREL-erkenning’.STAP 2: bezorg een kopie van uw Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels via een melding van het gebruik van een erkenning in het erkenningenloket omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, afdeling GOP, versturen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Als technicus elektrische schakelinrichtingen moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 34 euro.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest