ERKENNING ALS TECHNICUS VOOR ELEKTRISCHE SCHAKELINRICHTINGEN
Inhoud


Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken moet de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen gebeuren door een erkend technicus voor elektrische schakelinrichtingen. Het gaat om volgende activiteiten:
 • de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienstelling van elektrische schakelinrichtingen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • en het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen.
U kunt de erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen opzoeken via de overzichtslijsten met erkende personen (selecteer 'Technici elektrische schakelinrichtingen') van het Departement Omgeving.

Voorwaarden


Om erkend te worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u voldoen aan
 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn,
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen.
De erkenning is van onbepaalde duur zolang de technicus alle verplichtingen nakomt.

Procedure


Om het certificaat van bekwaamheid te krijgen moet u een opleiding volgen en vervolgens slagen voor het examen bij een erkend opleidingscentrum. U kunt de lijst met erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten van het Departement Omgeving (selecteer 'Opleidingscentra technici elektrische schakelinrichtingen').
 • Wie een certificaat van bekwaamheid heeft, moet nadien ook nog erkend worden.
  Hebt u het certificaat van bekwaamheid behaald
  • in een door het Vlaamse Gewest erkend opleidingscentrum
   • vóór 5 september 2016? Dan wordt u automatisch beschouwd als erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen.
   • Na 5 september 2016? Dan kan het opleidingscentrum u het erkenningsbewijs uitreiken.
  • In een opleidingscentrum erkend door een andere EU-lidstaat of een ander gewest in België? Dan geldt er een andere procedure om het erkenningsbewijs te krijgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Als erkende technicus moet u een jaarlijkse toezichtsretributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. U ontvangt automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat u het erkenningsbewijs hebt verkregen.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


Erkenning als opleidingscentrum voor elektrische schakelinrichtingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest