VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR ONDERZOEKERS
Inhoud


Werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die ze moeten betalen op de lonen van de onderzoekers die ze tewerkstellen. Die korting kan oplopen tot 80%.

Voorwaarden


Wie komt in aanmerking?

  • Ondernemingen en kennisinstellingen, zoals een universiteit, hogeschool, een wetenschappelijke instelling, het Nationaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek of het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen
  • Wetenschappers met een specifiek doctoraats, master- of bachelordiploma hebben. U vindt de lijst van de diploma's op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten of programma's met als doel:
  • fundamenteel onderzoek
  • industrieel onderzoek
  • experimentele ontwikkeling.
U vindt alle details over de voorwaarden op de website op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Procedure


  • Meld uw project of programma aan op de website van de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.
  • De POD Wetenschapsbeleid gaat na of uw project of programma aan alle voorwaarden voldoet.
  • De FOD Financiën bepaalt via een controle of u de vrijstelling krijgt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De steun bestaat er in dat de werkgevers 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de masterdiploma’s (40% voor bachelordiploma's) niet aan de fiscus door hoeven te storten.

Links


Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiƫn
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Geografische Toepassingsgebieden