MAALTIJDCHEQUES
Inhoud


Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel dat de werkgever aan zijn werknemer(s) toekent. Het zijn elektronische cheques van 8 euro (of minder) waarmee de werknemer maaltijden kan betalen of verbruiksklare voedingsmiddelen kan kopen. Ze leveren voor zowel de werkgever als de werknemer een fiscaal voordeel op.

Voorwaarden


Voor wie?

Of een werknemer maaltijdcheques krijgt, wordt bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemings-cao en, uitzonderlijk, door een individuele overeenkomst.

Welke handelaars?

Handelaars zijn niet verplicht om maaltijdcheques als betaalmiddel te aanvaarden. Handelaars die er wel voor kiezen maaltijdcheques te aanvaarden, moeten zich aansluiten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Pluxee (vroeger Sodexo) of Monizze.

Geldigheidsduur

Maaltijdcheques blijven een jaar na de uitgifte geldig. Daarna verliezen ze onherroepelijk hun waarde: u kunt ze niet meer recupereren of de geldigheidsduur verlengen. Concreet verdwijnen ze van het krediet op de chipkaart.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De tussenkomst van de werkgever bedraagt maximaal 6,91 euro per maaltijdcheque.De tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste 1,09 euro per maaltijdcheque.

Links


Maaltijdcheques (FOD WASO)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Edenred - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques
Monizze - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques
Sodexo - uitgiftemaatschappij ecocheques en maaltijdcheques

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Ecocheques