STUDENT-ZELFSTANDIGE
Inhoud


Bent u student en wilt u nog tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van 'student-zelfstandige' biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.Het fiscale statuut 'student-zelfstandige' is niet hetzelfde als: 
 • werken als jobstudent: een studentenovereenkomst is beperkt tot maximaal 475 uren per kalenderjaar.
 • het statuut 'student-ondernemer' dat verschillende hogeronderwijsinstellingen aanbieden. Sommige hogescholen en universiteiten bieden met dat statuut studenten die al zelfstandig zijn of van plan zijn het te worden, de mogelijkheid om hun studieverplichtingen beter af te stemmen op hun zelfstandige activiteit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld examens, stages of feedbackmomenten verplaatsen. Welke ondersteuning mogelijk is en tegen welke voorwaarden verschilt sterk van instelling tot instelling. 

Voorwaarden


 • U bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar.
 • U oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit. Als u start, moet ook u voldoen aan alle voorwaarden om uw zelfstandige activiteit te mogen uitvoeren. 
 • U je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling om een diploma (maar ook attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat) te behalen dat erkend is door een bevoegde overheid
 • U bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of tenminste 17 lesuren per week. 
Als er iets aan uw situatie verandert (u hebt minder studiepunten, u verandert van onderwijsinstelling, u gaat in het buitenland studeren, … ) moet u dat meteen aan uw soialeverzekeringsfonds laten weten. Ook buitenlandse studenten die aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het statuut student-zelfstandige.Uw statuut als student-zelfstandige stopt:
 • op het einde van het kwartaal waarin u niet meer aan alle voorwaarden voldoet
 • op het einde van het kwartaal waarin u afstudeert,
 • op 30 september van het jaar waarin u 25 wordt.

Rechten

Als uw jaarinkomen lager is dan 13.550,50 euro, blijft u voor uw sociale zekerheid ten laste van uw ouders. U bouwt voor die jaren geen eigen pensioenrechten op.Betaalt u toch de bijdragen van een hoofdberoep? Dan hebt u dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep.

Procedure


U vraag het statuut van student-zelfstandige aan bij een socialeverzekeringsfonds. Als u dat niet doet, wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor zelfstandigen, het socialeverzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ).Uw socialeverzekeringsfonds kan documenten opvragen om te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Sociale bijdragen

Ook als student-zelfstandige betaalt u sociale bijdragen.
 • Ligt uw jaarinkomen onder 6.775,25 euro? Dan hoeft u niets te betalen.
 • Ligt uw inkomen tussen 6.775,25 en 13.550,50 euro? Dan betaalt u 21% op het deel dat u meer verdient dan 6.775,25 euro. U betaalt dus tussen 0 en 347,23 euro per kwartaal).
 • Ligt uw inkomen boven 13.550,50 euro? Dan betaalt u de volle bijdragen, net zoals een zelfstandige in hoofdberoep. U betaalt dus minimaal 694,46 euro per kwartaal.
De eerste 3 jaren betaalt u elk kwartaal een voorlopige bijdrage van 77 euro. Vanaf het 4de jaar betaalt u voorlopige bijdragen op basis van uw inkomsten van 3 jaar geleden. De fiscus regulariseert die voorlopige bijdragen telkens het jaar nadien op basis van uw reële inkomen. Op dat moment past u het verschil met uw definitieve bijdragen bij. 
 

Links


Statuut student-zelfstandige

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geografische Toepassingsgebieden