SCHOOLBONUS (GROEIPAKKET)
Inhoud


De schoolbonus (vroeger schoolpremie) is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd, dat elk kind ontvangt dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

Voorwaarden


Elk kind dat voldoet aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket, ontvangt in augustus een schoolbonus. Deze bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

Procedure


De schoolbonus wordt jaarlijks op 8 augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van de schoolbonus varieert afhankelijk van de leeftijd:
LeeftijdBedrag
0-4 jaar22,08 euro
5-11 jaar38,64 euro
12-17 jaar55,20 euro
18-25 jaar66,24 euro
Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Links


Groeipakket - Schoolbonus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Algemene voorwaarden en procedure voor het Groeipakket