SCHOOLBONUS (GROEIPAKKET)
Inhoud


De schoolbonus is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd, dat elk kind ontvangt dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.De schoolbonus moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen. De schoolbonus is er als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Maar ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

Voorwaarden


Elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt in augustus een schoolbonus. Deze bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

Procedure


De schoolbonus wordt jaarlijks op 8 augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag.Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de schoolbonus varieert afhankelijk van de leeftijd:
  • 0-4 jaar: 20,40 euro
  • 5-11 jaar: 35,70 euro
  • 12-17 jaar: 51,00 euro
  • 18-24 jaar: 61,20 euro.

Links


Groeipakket

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Het Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)