GENERIEKE TERUGMELDING
Inhoud


Gebruikers van digitale informatie van de Vlaamse overheid kunnen fouten en onvolledigheden in die informatie op een generieke manier terugmelden aan de verantwoordelijke bronhouder (eigenaar van data). Het systeem capteert de terugmelding, dispatcht de melding naar de juiste behandelaar en geeft de levensloop van de melding weer, volgens de OSLO-standaard van een terugmelding.De bronhouder moet eerst aansluiten op de Generieke terugmelding. De bron van de informatie en de samenstelling van de terugmelding moet gekend zijn in het systeem. De terugmelding kan worden uitgebreid volgens de noden van de bron, wat zorgt voor een efficiënte feedbackloop tussen gebruiker en eigenaar van de data.De Generieke terugmelding kan via een API in elke applicatie die gebruik maakt van overheidsdata ingeplugd worden. Een behandelaar (eigenaar of beheerder van data) kan zijn terugmeldingen opvragen en behandelen via een generiek dashboard of via een eigen toepassing gebouwd op de API. Door de koppeling van de Generieke terugmelding met het product Notificatie wordt de melder actief en/of passief op de hoogte gebracht van een statuswijziging in zijn terugmelding.De Generieke terugmelding zet in op een herkenbare en eenduidige registratie van fouten en onvolledigheden voor de datagebruiker. Het generieke model zorgt voor een maximale uitwisselbaarheid van de informatie en uniformiteit over de bronnen heen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Dataoplossingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest