JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR OLDTIMERS
Inhoud


Als u met een oldtimer rijdt, dan moet u een forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting betalen. De forfaitaire belasting is lager dan de jaarlijkse verkeersbelasting. In Vlaanderen wordt deze belasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden


Elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum vóór 1993 komt in aanmerking voor de forfaitaire verkeersbelasting (vast bedrag) op voorwaarde dat de belastbare periode van dat voertuig begint te lopen na 1 juli 2017.De forfaitaire verkeersbelasting:
  • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oldtimer-nummerplaat (O-plaat)
  • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig.
In 2020 moet uw voertuig 28 jaar in het verkeer gebracht zijn om in aanmerking te komen voor deze forfaitaire verkeersbelasting.De komende jaren stijgt de ouderdom geleidelijk naar 30 jaar.
  • 2020 : vanaf 28 jaar in het verkeer gebracht
  • 2021 : vanaf 29 jaar in het verkeer gebracht
  • 2022 : vanaf 30 jaar in het verkeer gebracht

Procedure


Na de inschrijving van uw voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.
  • U krijgt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier zolang uw voertuig blijft ingeschreven.
  • U betaalt de forfaitaire verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving dat uw voertuig aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • De forfaitaire verkeersbelasting bedraagt 38,08 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
  • Bij een forfaitaire verkeersbelasting komt u niet in aanmerking voor een teruggave van de verkeersbelasting bij schrapping van uw nummerplaat of wissing van uw voertuig.

Links


Belastingen voor oldtimers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Procedure


trefwoord

Verwante producten


Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers
Periodieke oldtimerkeuring