JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING VOOR OLDTIMERS
Inhoud


Als u met een oldtimer rijdt, dan moet u een forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting betalen. De forfaitaire belasting is lager dan de jaarlijkse verkeersbelasting. In Vlaanderen wordt deze belasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden


Als uw voertuig minstens 30 jaar geleden in het verkeer gebracht werd, betaalt u de forfaitaire verkeersbelasting (vast bedrag).De forfaitaire verkeersbelasting:
  • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oldtimer-nummerplaat (O-plaat)
  • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig.

Procedure


Na de inschrijving van uw voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.
  • U krijgt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet zolang uw voertuig blijft ingeschreven.
  • U betaalt de forfaitaire verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving dat uw voertuig aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
  • De forfaitaire verkeersbelasting (2023) bedraagt 99,99 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
  • Bij een forfaitaire verkeersbelasting komt u niet in aanmerking voor een teruggave van de verkeersbelasting bij schrapping van uw nummerplaat of wissing van uw voertuig.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Procedure


trefwoord

Verwante producten


Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers
Eerste oldtimerkeuring
Periodieke oldtimerkeuring