MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST VOOR ONROEREND ERFGOED
Inhoud


Wanneer uw onroerend goed, gelegen in het Vlaamse Gewest, beschermd is als monument of landschap, kunt u in aanmerking komen voor de Vlaamse erfgoedpremie. De premie geldt voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed.Voor werken met een gefaseerde uitvoeringstermijn kon u onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een meerjarenpremieovereenkomst. De Vlaamse Regering heeft beslist dat aanvragen volgens die procedure worden geschorst. Sinds 10 december 2020 kunt u geen nieuwe aanvraag indienen.

Voorwaarden


  • Om uitvoeringstechnische, budgettaire of organisatorische redenen vereist het project een strikte uitvoeringstermijn. Dat betekent dat een slechte opeenvolging van de verschillende fasen om uitvoeringstechnische redenen nadelig is of dat er een belangrijke meerkost aan verbonden is.
  • Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van 3 tot 5 jaar.
  • Het project heeft een kostenraming van minstens 5 miljoen euro (excl. btw). Dit bedrag mag zowel subsidieerbare als niet-subsidieerbare posten bevatten.
  • Het project draagt bij tot de publieke toegankelijkheid van een (representatief deel van een) beschermd goed of erfgoedlandschap of verbetert die toegankelijkheid.
  • In de mate van het mogelijke wordt ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegang verleend aan het publiek, bijvoorbeeld via een openwerfdag.

Procedure


U kon uw aanvraag nog indienen tot en met 9 december 2020. Voor meer informatie over de meerjarenpremieovereenkomst neemt u contact op met de provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 12 juli 2013 - BVR van 16 mei 2014Hoofdstuk 11 - premies


Links


Meerjarenpremieovereenkomst onroerend erfgoed

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Regio Noord
Regio Oost
Regio West

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest