OPLEIDINGSDATABANK VLAAMSE OPLEIDINGSINCENTIVES
Inhoud


In de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives vindt u de opleidingen die sinds 1 september 2019 recht geven op:Op dit moment zitten bijna alle opleidingen in de opleidingsdatabank.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest