ATTEST VAN BELGISCHE KIEZER
Inhoud


Het attest van Belgische kiezer verklaart dat u aan alle voorwaarden voldoet voor uitoefening van het kiesrecht, en rechtmatig geregistreerd bent als Belgische kiezer.Het attest van Belgische kiezer vermeldt:
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en rijksregisternummer van de betrokkene
 • de woonplaats
 • de staat van kiezer en/of kandidaat
 • de datum van inschrijving in het bevolkingsregister.

Voorwaarden


De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van Belgische kiezer opvragen bij uw gemeente.Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Algemene info over verkiezingen in Belgiƫ

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden