ATTEST VAN WIJZE VAN TERAARDEBESTELLING EN/OF RITUELEN
Inhoud


U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.Op het attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) staat vermeld:
 • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Voorwaarden


U kunt enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen opvragen bij uw gemeente.Als u een elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale Organisatie en Werking

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Laatste wilsbeschikking
Orgaandonatie na overlijden
Toelating tot crematie