OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN
Inhoud


Overheidsopdrachten voor diensten zijn opdrachten die betrekking hebben op het verlenen van diensten zoals opgesomd in Bijlage II van de Wet Overheidsopdrachten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Info over de overheidsopdrachten en raamcontracten van de Vlaamse overheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Europese overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten

Geografische Toepassingsgebieden