OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN
Inhoud


Overheidsopdrachten voor leveringen zijn opdrachten die betrekking hebben op:
  • de aankoop van producten (roerende goederen)
  • de leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van producten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Info over de overheidsopdrachten en raamcontracten van de Vlaamse overheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Europese overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten

Geografische Toepassingsgebieden