OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN
Inhoud


Overheidsopdrachten voor werken zijn opdrachten die betrekking hebben op het ontwerpen, (laten) uitvoeren, financieren en/of onderhouden van:

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Info over de overheidsopdrachten en raamcontracten van de Vlaamse overheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Europese overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten

Geografische Toepassingsgebieden