OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN
Inhoud


Overheidsopdrachten voor werken zijn opdrachten die betrekking hebben op het ontwerpen, (laten) uitvoeren, financieren en/of onderhouden van:

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Info over de overheidsopdrachten en raamcontracten van de Vlaamse overheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Europese overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten

Geografische Toepassingsgebieden