TRANSITIEPREMIE
Inhoud


Bent u minstens 45 jaar en wilt u een eigen zaak oprichten? Onder bepaalde voorwaarden kunt u twee jaar lang een premie krijgen terwijl u uw zaak opstart.Wie uitkeringsgerechtigd is en zelfstandige in hoofdberoep wordt, verliest zijn werkloosheidsuitkering. Met deze ondersteunende premie wil de overheid een tijdelijke financiële zekerheid bieden aan werklozen van wie de uitkering wegvalt bij het opstarten van hun zaak.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie, moet u aan zes voorwaarden voldoen.
 • U bent na 14 maart 2018 begonnen als zelfstandige in hoofdberoep. U bent aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds, u hebt een ondernemingsnummer en u blijft zelfstandige in hoofdberoep tijdens de hele periode dat u de transitiepremie.krijgt.
 • U hebt met succes een prestarterstraject afgerond. Dat gebeurde hoogstens 6 maanden voor u als zelfstandige in hoofdberoep startte.  
 • Uw onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 • U bent minstens 45 jaar en u hebt in de maand waarin u als zelfstandige in hoofdberoep startte, de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt.
 • U was de dag voor u als zelfstandige in hoofdberoep startte, ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende.
 • U was uitkeringsgerechtigd op de dag voor u als zelfstandige in hoofdberoep startte.
U hebt geen recht op een transitiepremie:
 • als u al andere subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt, van andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid
 • als uw werkloosheid werd veroorzaakt door stopzetting of arbeidsvermindering als loontrekkende, met de bedoeling om een transitiepremie te krijgen.
U mag tijdens de hele periode dat u de transitiepremie ontvangt, niet op zelfstandige basis werken voor de laatste werkgever bij wie u in dienst was of voor de groep waartoe uw laatste werkgever behoort.U kunt geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van zes jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie.

Procedure


U vraag de transitiepremie aan via een online formulier. U doet dat ten laatste drie maanden nadat u als zelfstandige in hoofdberoep bent gestart. U krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail dat u de premie hebt aangevraagd.
 • Als uw dossier volledig is, verneemt u binnen 30 dagen of uw aanvraag goedgekeurd wordt.
  • Bij een positieve beslissing krijgt u de tijdstippen van de uitbetaling medegedeeld.
  • Bij een negatieve beslissing verneemt u waarom de premie niet toegekend wordt.
 • Als uw dossier onvolledig is, hebt u nog 3 maanden om uw dossier te vervolledigen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die u maximaal 2 jaar lang kunt krijgen.Het eerste kwartaal ontvangt u 1.000 euro per maand. Dat bedrag daalt elk kwartaal tot 300 euro per maand in het laatste kwartaal.

Links


Transitiepremie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Springplank naar zelfstandige