ATTEST VAN WETTELIJKE SAMENWONING
Inhoud


Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u samen met uw partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:
 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden


De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij uw gemeente.Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Wettelijk samenwonen