SUBSIDIE IN HET KADER VAN WIJK-WERKEN
Inhoud


Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Voorwaarden


Het wijk-werken is een activeringsinstrument dat sinds 1 januari 2018 het vroegere PWA-stelsel vervangt. Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen binnen het wijk-werken enkele uren per week ervaring opdoen in een reële arbeidsmarkt omgeving, dicht bij huis. Daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding boven op de werkloosheidsuitkering. Het is een extra vorm van intensieve dienstverlening.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming dd 07 juli 2017 (wijk-werkendecreet)

Links


Wijk-werken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest