ROOKSTOPBEGELEIDING
Inhoud


Roken is schadelijk voor de gezondheid. Als u wilt stoppen met roken, kunt u zich laten bijstaan door een tabakoloog. Hiervoor hebt u recht op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


  • U woont in Vlaanderen.
  • U hebt elk jaar recht op 4 uur individuele beleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als uw jaarlijkse aantal uren op zijn, hebt u geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. U kunt wel nog meer begeleiding krijgen, maar aan een hoger tarief. 
  • U moet een tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de lijst op tabakologen.be.
    Wilt u liever stoppen in groep? Op vlaanderenstoptmetroken.be kunt u kijken of er in uw buurt een cursus doorgaat. 

Procedure


U hebt jaarlijks recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een tabakoloog. De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. Wanneer u begeleiding krijgt bij een tabakoloog gaan er punten af. Volgt u een individuele begeleiding bij de tabakoloog? Dan gaan er 3 punten per kwartier begeleiding af. Volgt u een groepsbegeleiding? Dan wordt er één punt per kwartier afgehouden.
  • Per dag kunt u maximum 12 punten (= 1 uur) besteden aan individuele begeleiding of maximum 7 punten (= 1uur 45 minuten) aan groepsbegeleiding. 
  • U kunt navragen hoeveel punten u nog hebt aan uw tabakoloog of aan het loket van uw ziekenfonds.
  • U kunt altijd wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Hoeveel u precies nog moet betalen, hangt af van uw situatie (een verhoogde tegemoetkoming of niet), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.
 Zonder verhoogde tegemoetkomingMet verhoogde tegemoetkoming
Individuele begeleidingmaximaal 7.5 euro per kwartiermaximaal 1 euro per kwartier
Groepsbegeleidingmaximaal 1 euro per kwartiermaximaal 0.5 euro per kwartier
Jongeren hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming tot en met het jaar waarin ze 21 worden. Vanaf het jaar waarin ze 22 worden, gelden de tarieven voor volwassenen.Indien tabakologen meer dan het vastgelegde maximumbedrag aanrekenen, valt de consultatie niet onder het terugbetalingssysteem en moet u als deelnemer het volledige bedrag zelf betalen.

Links


Registreren als tabakoloog

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Preventie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest