ERKENNING ALS AIRCO-ENERGIEDESKUNDIGE
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning nodig als airco-energiedeskundige voor het uitvoeren van de airco-energiekeuring bij airconditioningsystemen met een totaal nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.Download de overzichtslijst met erkende airco-energiedeskundigen.

Voorwaarden


Om erkend te worden als airco-energiedeskundige, moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn,
  • voldoen aan de voorwaarden van bijlage 13 van het VLAREL,
  • een certificaat van bekwaamheid hebben inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende airco-energiedeskundige moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen om erkend te blijven. Meer info over de verplichtingen voor airco-energiedeskundigen.

Procedure


 1. U volgt een opleiding en legt het examen af om een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen te verkrijgen:
 • Schrijf u in bij een erkend opleidingscentrum naar keuze. Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor airco-energiedeskundigen.
 • Leg na de opleiding het bijbehorende examen af.
 • Als u geslaagd bent, krijgt u een certificaat van de opleidingsinstelling. De opleidingsinstelling registreert uw certificaat ook in de Leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) van de Vlaamse overheid.
 1. Registreer u voor de erkenning als airco-energiedeskundige via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’ van de Vlaamse overheid. U dient bij het loket aan te melden met eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag als airco-energiedeskundige.


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
​​​​​​Als airco-energiedeskundige moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie: 34 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Energetische keuring van airconditioningsystemen