WERKPLEKCOMPONENT DUAAL LEREN
Inhoud


Duaal leren in het secundair onderwijs is een geïntegreerd traject waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als in een schoolse omgeving. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkplekcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.De lescomponent van de duale opleiding wordt georganiseerd in een school van het voltijds secundair onderwijs, in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of op een Syntra-campus.Duaal leren in het secundair onderwijs werd opgenomen in de regelgeving vanaf 1/09/2019.Duaal leren in het secundair volwassenenonderwijs is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten competenties verwerven die leiden naar een beroepskwalificatie. Cursisten verwerven de competenties zowel in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) als op de werkvloer.Duaal leren in het secundair volwassenenonderwijs werd opgenomen in de regelgeving vanaf 1/09/2022.De duale opleiding is hoofdzakelijk gericht op het verwerven van nieuwe competenties op de leerwerkplek, in tegenstelling tot een stage, waarbij competenties die elders werden aangeleerd, ingeoefend worden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase - Datum 30 maart 2018.Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs - Datum 25 maart 2022.Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen - Datum 10 juni 2016.

Links


Duaal leren Vlaanderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest