SUBSIDIE VOOR ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT (EVT) (STOPGEZET)
Inhoud


Ondernemingen die investeren in maatregelen voor hun vrachtwagens die het transport van goederen over de weg veiliger en ecologischer maken, konden daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De subsidie voor ecologische en veilig transport kan niet meer aangevraagd worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.Ministerieel besluit van 24 augustus 2021 van de bijlage van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoerMinisterieel besluit van 5 mei 2022 tot wijziging van de subsidiebedragen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoerBesluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023(externe link) tot wijziging en opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Links


Subsidie voor veilig en ecologisch transport (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest