VOORLEESSOFTWARE VOOR LEERLINGEN MET LEESBEPERKINGEN
Inhoud


Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het lager en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken.

Voorwaarden


Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs met 1 van de volgende profielen komen in aanmerking:
 • Leerlingen met een attest dyslexie (problemen met lezen)
 • Leerlingen met een attest dyspraxie (problemen met de fijne en grove motoriek)
 • Leerlingen met een attest dysfasie (spraak- en taalontwikkelingsstoornis)
 • Leerlingen met een attest dysorthografie (problemen met spelling)
 • Leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag
 • Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat is een attest voor leerlingen die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen, maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware
De doelgroep is dus ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Het gaat om voorleessoftware en niet om dyslexiesoftware.Ook leerlingen met 1 van de bovenstaande profielen uit de opleidingen secundair na secundair en hbo5 Verpleegkunde komen in aanmerking.

Procedure


Een leerling vanaf 13 jaar, ouders, iemand van de school of een logopedist kan een leerling registreren. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement, dat elk schooljaar vernieuwd kan worden.
 • Een accounthouder registreert de leerling en vraagt de software aan.
 • Je kan in de loop van augustus gratis registreren voor het volgende schooljaar op de website ADIBib.
 • Je kiest bij de registratie een softwarepakket. Die keuze geldt dan voor een schooljaar.
 • Je moet de registratie elk schooljaar vernieuwen. Bij een vernieuwing kan je de softwarekeuze wijzigen.
 • Er is geen deadline voor de registratie: je kan op elke dag een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar.
 • De vzw Eureka checkt je aanvraag. Je ontvangt een mail met de info om de weblicentie op te starten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De voorleessoftware is gratis voor het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs.

Links


ADIbib

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest