BEWEGEN OP VERWIJZING
Inhoud


‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) helpt mensen die onvoldoende bewegen op weg naar een actiever en gezonder leven door terugbetaalde BOV-coaching.Uw BOV-coach maakt een beweegplan op maat en motiveert u ook om dit beweegplan uit te voeren en vol te houden. U beweegt dus niet samen met de coach.

Voorwaarden


  • U bent gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel.
  • U hebt een verwijsbrief van uw huisarts. U komt in aanmerking voor een verwijsbrief als
    • u minder dan 30 minuten per dag beweegt
    • u dagelijkse urenlang ononderbroken zit.

Procedure


De coaching kan zowel individueel als in groep gebeuren, of een combinatie van beiden.Het BOV-systeem werkt met punten. U hebt recht op 48 punten per kalenderjaar. Bij elke begeleiding gaan er punten af.
  • Voor een individuele begeleiding gaan er drie punten af per kwartier
  • Voor een groepsbegeleiding gaat er één punt af per kwartier
Als de jaarlijkse punten op zijn, stopt de tussenkomst van de Vlaamse overheid. U kunt dan wel nog naar uw coach, maar dan betaalt u het volledige tarief zelf.Als u een verwijsbrief van een huisarts heeft, kunt u een afspraak maken bij een BOV-coach. Deze coach zal samen met u een beweegplan maken. Dit beweegplan moet in de lijn van uw persoonlijke interesses en mogelijkheden liggen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 Individuele begeleiding per kwartierGroepsbegeleiding per kwartier
Normaal tariefMaximaal 5 euro
Tussenkomst overheid: 10 euro 
Maximaal 1 euro
Tussenkomst overheid: 4 euro
Tarief met verhoogde tegemoetkomingMaximaal 1 euro
Tussenkomst overheid: 14 euro
Maximaal 0,5 euro
Tussenkomst overheid: 4,5 euro
Er zijn ook ziekenfondsen die het bedrag dat u zelf nog moet betalen voor de coaching volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Hiervoor neemt u best contact op met uw ziekenfonds. 

Links


Gezond leven - Bewegen op verwijzing

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest