VERLAAGDE SCHENKBELASTING VOOR EEN ENERGETISCHE RENOVATIE VAN EEN GEBOUW
Inhoud


Een teruggave van een deel van de schenkbelasting is mogelijk als het geschonken gebouw binnen de 5 jaar een energetisch renovatie ondergaat. Op die manier kan de eigenaar (een deel van) de renovatiekosten recupereren. De Vlaamse overheid wil met deze maatregel energievriendelijke renovatie stimuleren in Vlaanderen.

Voorwaarden


In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn.Een verlaagde schenkbelasting voor een energetische renovatie van een gebouw in het Vlaamse Gewest, is mogelijk als:
 1. de schenkingsakte is verleden vanaf 1 juli 2015
 2. zij die de schenking hebben gekregen (de begiftigden), of een van hen, renovatiewerken laten uitvoeren
  • door een aannemer met een KBO-nummer
  • binnen de 5 jaar vanaf de datum van de schenkingsakte
  • voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief btw), zoals blijkt uit de facturen van een aannemer
 3. die aannemer een attest aflevert waarin staat dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit.
 4. de bewijsstukken uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het 5de jaar na de datum van de schenkingsakte worden ingediend.


Procedure


Het verlaagde tarief voor schenkingen wordt toegepast door een teruggave. Bij de registratie van de notariële schenkingsakte wordt het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen geheven. Zodra de voorwaarden van het verlaagde tarief zijn vervuld, wordt het verschil tussen het betaalde gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.Het verlaagde tarief moet u per verzoekschrift aanvragen:
 • via brief aan de Vlaamse Belastingdienst in Aalst
 • of per mail: teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be
Bij het verzoek moeten de gegevens van de akte schenking worden doorgegeven (datum + goed waarover het goed) en de facturen (minstens 10.000 euro excl. BTW die de energetische renovatie bewijzen) moeten toegevoegd worden. De werken mogen niet zelf uitgevoerd worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarieven
Voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie
 • in rechte lijn en tussen partners geldt een
  • tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 euro
  • tarief van 6% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
  • tarief van 12% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
  • tarief van 18% op de schijf boven de 450.000 euro
 • tussen alle andere personen geldt een
  • tarief van 9% op de eerste schijf van 150.000 euro
  • tarief van 17% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
  • tarief van 24% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
  • tarief van 31% op de schijf boven de 450.000 euro.
Het bovenstaand verlaagd tarief is ook mogelijk bij de schenking van een gebouw aan een openbare instelling. Als de schenking voldoet aan de voorwaarden, zal door teruggave een verlaagd tarief worden toegepast van 3% in plaats van 5,5%.

Links


Verlaging schenkbelasting gebouwen bij energetische renovatie
Tarieven en berekening schenkbelasting

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest