VRIJSTELLING VAN DE JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING EN DE BIV VOOR MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN
Inhoud


Bepaalde milieuvriendelijkere brandstoftypes worden tijdelijk of onbeperkt in tijd vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelastingen en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Voorwaarden


Onbeperkte vrijstelling sinds aanslagjaar 2016 voor volgende brandstoftypes:

Tijdelijke vrijstelling sinds aanslagjaar 2016 tot 31-12-2020 voor volgende brandstoftypes:

 • Aardgas (CNG/LNG) moesten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Het voertuig wordt geheel of gedeeltelijk aangedreven met aardgas.
  • Opgelet: Voertuigen met een belastbaar vermogen groter dan 11 fiscale pk (vanaf 2151 cc) en die ingeschreven zijn sinds 1 juli 2017 hadden geen recht op deze vrijstelling. De BIV voor deze voertuigen wordt wel forfaitair verminderd met 4.000 euro.
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen moesten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Noodzaak om batterij met stekker te kunnen opladen
  • Het voertuig mag een uitstoot hebben van maximum 50g CO2/km.
Voertuigen op aardgas met maximaal 11 fiscale PK of plug-in hybride-voertuigen met een maximale uitstoot van 50 g CO2 die vanaf 1 januari 2021 ingeschreven worden, zijn niet meer vrijgesteld van jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.Uiterlijk op 31 december 2020 ingeschreven voertuigen blijven vrijgesteld van jaarlijkse verkeersbelasting zolang ze op dezelfde eigenaar ingeschreven blijven, met dezelfde nummerplaat. Het maakt daarbij niet uit of het om nieuwe of tweedehandsvoertuigen gaat.

Uitzondering voor nieuwe voertuigen besteld voor 12 oktober 2020

 • Voor voertuigen die werden besteld vóór 12 oktober 2020, maar pas worden ingeschreven na 31 december 2020, kon de eigenaar nog een vrijstelling aanvragen.
 • U moest daarvoor voor 15 januari 2021 het aanvraagformulier opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst, samen met een kopie van de bestelbon die bewijst dat de bestelling gebeurde voor 12 oktober 2020.

Procedure


Als uw voertuig in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan wordt de vrijstelling automatisch toegekend en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.Is dat niet het geval en denkt u toch recht hebt op deze vrijstelling? Dan kunt u een schriftelijk of online bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vrijstelling
Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet meer betalen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest