ERKENNING ALS EPB-VERSLAGGEVER
Inhoud


Elke EPB-verslaggever moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om erkend te worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) beheert de lijst van alle erkende EPB-verslaggevers.

Voorwaarden


Om erkend te worden moet een EPB-verslaggever aan volgende voorwaarden voldoen:
 1. het juiste diploma hebben
 2. een basisopleiding tot EPB-verslaggever (95 uur) volgen aan een opleidingsinstelling die door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) erkend is
 3. een verklaring op eer ondertekenen
 4. slagen voor het examen.
Een erkende EPB-verslaggever is verplicht jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.


Procedure


 • Opleiding
   • In de tabel van de erkende opleidingsinstellingen vindt u per opleiding kostprijs, lesdatums en inschrijvingsprocedure.
   • Na voltooiing van de opleiding krijgt u een getuigschrift van de opleidingsinstelling. Dit getuigschrift is 1 jaar geldig en hebt u nodig om het examen af te leggen.
  • Registratie
   • Examen
     • U moet alle voorgaande stappen in uw erkenning doorlopen hebben, vooraleer u zich kunt inschrijven voor deelname aan het examen.
     • Op de EPB-pedia vindt u alle info over het examen (inhoud, slaagvoorwaarden, datums, inschrijvingsprocedure, ...).
    • Verklaring op erewoord.
    • Permanente vorming
     • U moet jaarlijks een aantal uur permanente vorming volgen om de erkenning te behouden.

    Wat Meebrengen


    bedrag

    Bedrag


    Kost
    • De prijs van de opleiding tot EPB-verslaggever hangt af van de opleidingsinstelling. De prijs varieert tussen de 1500 en 1900 euro.
    • De deelname aan een examen voor verslaggevers is niet gratis. De kostprijs hangt af van de instelling en hangt samen met de aanpak van het examen.

    Regelgeving


    • Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikels 10.1.1. tot en met 10.1.5)
    • Energiebesluit van 19 november 2010 (artikels 8.6.1. tot en met 8.7.2.)
    • Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot EPB-verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in het Energiebesluit van 19 november 2010 (artikel 8.6.1 en 8.6.3)
    • Verklaring op erewoord: bijlage 8 bij het ministerieel besluit van 16 december 2014 tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.

    Links


    -

    BevoegdeOverheidsdiensten


    Vlaamse overheid

    AfleverendeDiensten


    waarde

    Geografische Toepassingsgebieden


    Vlaamse Gewest