SPORTMATERIAAL LENEN
Inhoud


Wie een sportevenement organiseert of als school of beginnende club geen eigen materiaal heeft, kan via de uitleendiensten van Sport Vlaanderen sportmateriaal lenen.

Voorwaarden


  • Elke school, overheid, sport- of jeugdvereniging en onderneming (enkel voor niet-commerciële activiteiten ter promotie van sporten en bewegen op de werkvloer), kan materiaal ontlenen.
  • U kunt alle voorwaarden nalezen in het reglement ter ontlening van sportmateriaal van Sport Vlaanderen.

Procedure


Op de infopagina van de uitleendiensten van Sport Vlaanderen vindt u informatie over:
  • de locatie en openingsuren van de verschillende uitleendiensten
  • het beschikbare materiaal per uitleendienst
  • een online aanvraagmodule per uitleendienst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het ontlenen van sportmateriaal bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen is gratis. Bij verlies of schade wordt een kost aangerekend.

Links


Uitleendiensten van Sport Vlaanderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest