STARTTOETS LERARENOPLEIDING
Inhoud


Als u zich wilt inschrijven in de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, bent u verplicht om eerst de Starttoets lerarenopleiding af te leggen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Op de website van VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad, vindt u meer informatie over de Starttoets lerarenopleiding.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Starttoets lerarenopleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Hogescholenraad

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest