VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE
Inhoud


Als u een ingrijpende energetische renovatie (met een bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016) uitvoert, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing. Deze korting wordt toegekend op basis van het behaalde E-peil.

Voorwaarden


 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een gebouw dat ingrijpend energetisch gerenoveerd is:
  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) zijn volledig vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.
 • U moet een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) hebben of, als u geen vergunning nodig had voor de werken, een melding van de ingrijpende energetische renovatie hebben ingediend bij uw gemeente. De aanvraag of melding werd ingediend vanaf 1 oktober 2016.
 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. U vindt het E-peil op het energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.
 • De vermindering geldt voor een periode van 5 jaar.
 • De vermindering hangt af van het behaalde E-peil:
maximaal E-peil na ingrijpende energetische renovatie verminderingduur van de vermindering
E90
Deze vermindering geldt enkel voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31-12-2019
50%5 jaar
E60100%5 jaar


Procedure


Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet. Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen.De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Dat betekent dat de vermindering van de onroerende voorheffing ten vroegste vanaf aanslagjaar 2017 kon worden toegekend.Als het gebouw van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar de vermindering voor de resterende periode.Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:
 • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt (geldt enkel voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31-12-2019)
 • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.
Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van het gebouw.

Links


Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest