VERBLIJFSVERGOEDING BIJ OPLEIDING VDAB
Inhoud


Volgt u als werkzoekende een opleiding, een studie of een stage die erkend wordt door VDAB? Als de afstand tussen uw woonplaats en het opleidingscentrum te groot is om elke dag heen en weer te pendelen, kunt u een verblijfsvergoeding vragen. Dat is een tussenkomst voor een overnachting, een middagmaal en een avondmaal.

Voorwaarden


  • U hebt bij gebruik van het openbaar vervoer meer dan 13 uur per dag nodig om van uw verblijfsplaats naar de opleidings- of stageplaats te gaan om er opleiding te volgen.
  • U keert maar één keer per week naar uw verblijfplaats terug.
  • U moet een contract van huurovereenkomst of bewijs van overnachting van de tijdelijke verblijfplaats kunnen voorleggen.
  • Uw tijdelijke verblijfplaats moet betalend zijn en moet zich op een redelijke afstand (max. 15 km, afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt van het opleidingscentrum) van de opleidingsplaats of stageplaats bevinden.

Procedure


Neem contact op met de cursistenadministratie van uw opleidingscentrum.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
U krijgt een forfaitaire vergoeding voor
  • een middagmaal: 15 euro
  • een avondmaal: 15 euro
  • een overnachting: 50 euro.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest