VLAAMS ZORGKREDIET VOOR DE VLAAMSE OPENBARE SECTOR
Inhoud


Als werknemer in de Vlaamse openbare sector kunt u gedurende een bepaalde periode uw loopbaan onderbreken. Dat betekent dat u een tijdje minder of helemaal niet werkt en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgt.

Voorwaarden


Als u tijdelijk niet of minder wilt werken, kan dat op twee manieren:Die twee verlofsystemen staan helemaal los van elkaar. Beide stelsels hebben een aparte teller en u kunt kiezen in welke volgorde u er gebruik van maakt. Maar u kunt ze niet tegelijk nemen: het Vlaams zorgkrediet is niet combineerbaar met een thematisch verlof.

Voor wie?

De meeste personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen komen in aanmerking voor het Vlaams zorgkrediet. Ga zelf na of u in aanmerking komt of vraag het aan uw personeelsdienst.

Met welk motief?

Vlaams zorgkrediet kunt u alleen opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen. Zonder een motief zorg of opleiding kunt u dus uw loopbaan niet onderbreken en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgen.
Mogelijk hebt u nog andere opties om tijdelijk niet of minder te werken, zoals onbetaald verlof als recht of onbetaald verlof als gunstmaatregel, maar daar krijgt u geen uitkering voor. Neem voor meer informatie over alternatieve verlofmogelijkheden contact op met uw personeelsdienst.

Hoe lang en in welke termijnen?

Hoe lang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen en in welke termijnen, hangt af van het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw zorgkrediet: stopt u helemaal met werken of werkt u minder uren per week?

Procedure


De werkgever begint met de aanvraag. De werknemer vult de nodige gegevens aan.Lees meer over de aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw situatie. U mag het Vlaams zorgkrediet in bepaalde gevallen cumuleren met andere inkomsten.

Links


Vlaams zorgkrediet (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Zorgkrediet

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest