SUBSIDIE TEELT VAN VEZELVLAS MET VERMINDERDE BEMESTING
Inhoud


De teelt van vezelvlas is een duurzame teelt. Er worden zeer weinig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Bovendien hebben de teelten niet veel nutriënten nodig. De druk op het milieu blijft daardoor zeer beperkt.De bijkomende eis om geen stikstofbemesting toe te passen, versterkt het milieuvriendelijke karakter van de teelt nog. Bovendien genereert vezelvlas een langetermijnopslag van koolzuurgas (CO2) in duurzame materialen zoals textiel, bouwmaterialen en composietmaterialen. Zo draagt deze teelt bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Voorwaarden


Alle voorwaarden die u moet naleven voor deze maatregel, vindt u in de fiche 'Subsidie teelt van vezelvlas met verminderde bemesting' die u vindt via de webpagina van Landbouw & Visserij. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Procedure


In de fiche ‘Subsidie teelt van vezelvlas met verminderde bemesting’ die u vindt via de webpagina van Landbouw & Visserij leest u hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De subsidie voor de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting bedraagt jaarlijks 240 euro per hectare.

Links


Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie teelt van vezelhennep met verminderde bemesting