MACHTIGING VOOR STANDPLAATS OP KERMIS
Inhoud


Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden


U moet de volgende documenten bezitten:
 • een machtiging kermisactiviteiten voor het uitbaten van een kermisattractie of vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een machtiging ambulante activiteiten voor het uitbaten van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel
 • een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • voor de attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiches na montage), het bewijs van periodieke controles en onderhoud
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie: de vereiste gezondheidsdocumenten.

Procedure


U vraagt uw kermisstandplaats aan bij de gemeente, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in het gemeentelijk kermisreglement.Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:
 • standplaatsen met abonnement
 • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.
Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt u toegewezen als u 3 jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:
 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest