VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING
Inhoud


Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus.

Voorwaarden


Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen leest u welke bedrijven in aanmerking komen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiƫn

Geografische Toepassingsgebieden