VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ INVESTERING IN STEUNZONES
Inhoud


Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen, economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft vandaag twee van die zones afgebakend:
  • één rond Genk
  • één rond Turnhout.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel 'ontwrichte zone’ genoemd), kunnen een vrijstelling van 25 procent van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing krijgen. Die vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar per extra arbeidsplaats die via die investering is gecreëerd en die minstens drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Voorwaarden


Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen leest u welke bedrijven in aanmerking komen en voor welke investeringen.

Procedure


De aanvraag voor deze tegemoetkoming verloopt via een formulier van de FOD Financiën dat u onder meer kunt downloaden vanaf de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.De vrijstelling wordt definitief nadat aangetoond is dat de nieuwe arbeidsplaats ten minste drie jaar behouden is gebleven (voor grote ondernemingen is dat vijf jaar).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De steun bestaat uit de tijdelijke vrijstelling van het doorstorten van 25 procent bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen voor nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiën

Geografische Toepassingsgebieden