BELASTING OP HET HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDEN VAN ONGEADRESSEERD RECLAMEDRUKWERK
Inhoud


Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Er geldt een aangifteplicht. U moet uw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden