KMO-GROEISUBSIDIE: STEUN VOOR GROEITRAJECTEN BIJ KMO'S
Inhoud


Kmo’s die een groeitraject willen realiseren, kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven van de externe kennis die nodig is om te groeien.De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie.Wilt u weten of uw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden? Bekijk dan de informatie per thema op de website van VLAIO.

Voorwaarden


De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van die kennis kan op twee manieren:
  • door zich te laten adviseren door een externe dienstverlener. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, hoeven daarvoor niet erkend of geregistreerd te zijn.
  • door het aanwerven van een werknemer die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of deeltijds).
Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000 euro (excl. btw). Een kmo kan per groeitraject maximaal één subsidie-aanvraag toegekend krijgen.

Procedure


De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via zogenaamde ‘oproepen’. In 2024 worden opnieuw drie oproepen voorzien, telkens voor de vier thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam & circulair ondernemen en innovatie.
  • Oproep 1: 20 maart - 15 april 2024
  • Oproep 2: 1 juli - 31 augustus 2024
  • Oproep 3: 20 november - 15 december 2024
Staat er een oproep open in de oproepenkalender, dan kunt u de volgende stappen volgen om een aanvraag in te dienen.
  1. Indienen aanvraag

U vult de online subsidieaanvraag in. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een projectbeschrijving op te laden. De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming heeft rechtstreeks toegang, maar kan ook aan derden de nodige rechten toekennen om een aanvraag in te dienen.
  1. Mondelinge toelichting van de aanvraag indien nodig

Na de indiening wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid op basis van een aantal beoordelingscriteria. Als uw dossier extra toelichting behoeft, nodigt de projectadviseur u uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.
  1. Beslissing

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing via e-mail.
  1. Uitbetaling

De uitbetaling moet aangevraagd worden via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken. Naargelang het type steun (advies of aanwerving of beide), worden er andere bewijsstukken opgevraagd en zal de uitbetaling ook anders verlopen.

Belangrijk

De gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 11 april, kunnen de adviesprestaties/de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 mei. De subsidie kan dus nooit retroactief worden toegekend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25.000 euro steun krijgen (in totaal dus maximaal 50.000 euro). Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.
externe versterking = consultancyinterne versterking = aanwerving
steunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 eurosteunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 euro


Links


Kmo-groeisubsidie (VLAIO.be)
Nieuwsbrief (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Steun Ondernemingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)