INNAME OPENBAAR DOMEIN
Inhoud


Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Signalisatievergunning
Aanvraag tijdelijk parkeerverbod