VERGUNNING VOOR TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING VAN EEN MANIFESTATIE
Inhoud


Organiseert u een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wenst u wegwijzers te plaatsen, dan heeft u een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestie nodig.

Voorwaarden


  • Uw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.
  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd

Procedure


U vraagt de verguning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat Meebrengen


  • Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden