VESTIGINGSVERGUNNING VOOR EEN NACHTWINKEL
Inhoud


Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig. U baat een nachtwinkel uit als:
  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat
Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden