INNOVATIEPREMIE VOOR CREATIEVE WERKNEMERS
Inhoud


Met de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding geven aan een werknemer die binnen het bedrijf een vernieuwend idee heeft aangebracht. Die vergoeding is, als aan de voorwaarden wordt voldaan, vrijgesteld van sociale-zekerheidsbijdragen en wordt niet belast.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Innovatiepremie

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden