FEDERALE UITKERING VOOR GEWONE LOOPBAANONDERBREKING
Inhoud


Personeelsleden van de openbare sector die niet onder het toepassingsgebied van het Vlaams zorgkrediet vallen, kunnen loopbaanonderbreking nemen. Tijdens die periode kunnen ze, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voorwaarden


De RVA beslist
  • of u recht hebt op de gewone loopbaanonderbreking
  • of u tijdens uw gewone loopbaanonderbreking recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure


Als u een gewone loopbaanonderbreking aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Via de website van de RVA kunt u, afhankelijk van uw precieze sector (onderwijs, openbare besturen, overheidsbedrijven ...) en uw statuut (contractueel, statutair ...) nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. Klik, naargelang van uw sector, door naar 'Onderwijs', 'Openbare besturen' of 'Autonome overheidsbedrijven'.U vindt de bedragen ook door op de website van de RVA in de informatie over loopbaanonderbreking door te klikken naar uw specifieke sector en dan, afhankelijk van de vorm van uw loopbaanonderbreking, de bedragen te zoeken onder het kopje 'Op welke uitkeringen hebt u recht?'

Links


Federale uitkering voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof (RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden