STARTBONUS
Inhoud


De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. Een alternerende opleiding is een combinatie van
 • onderwijs in een schoolomgeving
 • praktijkopleiding op de werkplek.
Met de startbonus wil de Vlaamse overheid jongeren motiveren om de alternerende opleiding volledig af te werken.Het spiegelbeeld van de startbonus is de stagebonus: dat is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding.Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de startbonus en de stagebonus. De oude regelgeving (KB 1/09/2006) blijft gelden voor al goedgekeurde initiële aanvragen van vóór 1 september. Die lopen ongewijzigd verder.

Voorwaarden


De jongere
 • heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding. Dat betekent:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst
  • of een brugprojectovereenkomst.
 • heeft zijn officiële verblijfplaats in het Vlaamse Gewest.
 • is geslaagd voor het schooljaar
 • werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Dat mag bij bij verschillende werkgevers zijn. Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus.
 • is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Die voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.

Procedure


Om als jongere de startbonus te ontvangen, dient u zelf een aanvraag in bij het departement Werk en Sociale Economie.
 • Download het aanvraagformulier.
 • Vul Deel I van de aanvraag zelf in.
 • Laat Deel II van de aanvraag invullen door school.
 • Voeg (bij elke aanvraag) een kopie van de overeenkomst toe.
 • Dien uw volledige en ondertekende aanvraag in binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de startbonus voor dat schooljaar niet krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail geldt als bewijs. Dien uw aanvraag in:
  • per mail: u krijgt een ontvangstbevestiging
  • per post.
 • Het Departement Werk en Sociale Economie laat u weten of uw aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is. Bij goedkeuring wordt de startbonus ten laatste een maand na de beslissing uitbetaald.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De startbonus bedraagt 500 euro bij de eerste en de tweede toekenning, en 750 euro bij de derde toekenning.Telkens als u slaagt in een opleidingsjaar, hebt u recht op de bonus. U kunt de startbonus maximaal 3 keer ontvangen.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus van 1 september 2018.

Links


Startbonus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Start- en stagebonus

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Stagebonus