STARTBONUS VOOR JONGEREN DIE EEN ALTERNERENDE OPLEIDING VOLGEN (STOPGEZET)
Inhoud


Een jongere die een duale of een alternerende opleiding volgt, kon in aanmerking komen voor een startbonus.

Voorwaarden


procedure

Procedure
Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


BVR van 13/07/2018 betreffende de start-en stagebonus

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team start en stagebonus

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Stagebonus (stopgezet)