OVERLEVINGSPENSIOEN
Inhoud


Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Ook wezen van ambtenaren kunnen recht hebben op een overlevingspensioen. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. Het overlevingspensioen wordt ook wel weduwepensioen of weduwnaarspensioen genoemd.

Voorwaarden


Op de website van de Federale Pensioendienst vindt u de voorwaarden om recht te hebben om een overlevingspensioen voor verschillende groepen (zie link):
 • de huwelijkspartner van een werknemer of ambtenaar
 • de ex-huwelijkspartner van een ambtenaar
 • de wezen van een ambtenaar.
Zelfstandigen kunnen terecht bij het RSVZ. Als huwelijkspartner moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
 1. Minimumleeftijd
 • U hebt de minimumleeftijd op het moment van overlijden van uw huwelijkspartner of u krijgt een rustpensioen. In 2023 is de minimumleeftijd 49 jaar, maar elk jaar komt hier 6 maanden bij. Kijk naar link 1 om de leeftijd per jaar te zien. OF
 • U hebt de minimumleeftijd niet, maar u ontvangt al een persoonlijk pensioen.
 1. U was minstens 1 jaar getrouwd (of u zit in een situatie die zo beschouwd wordt. In link 1 vindt u daar meer informatie over).
 1. U bent niet getrouwd. Als u hertrouwt, dan wordt uw overlevingspensioen geschorst.
 2. U bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover de overleden huwelijkspartner.
Wezen moeten voldoen aan deze voorwaarden:
 1. De overledene was een ambtenaar.
 2. Ze zijn volle wezen.
  De vader- of moederloze wees wordt gelijkgesteld met de volle wees als:
  • de langstlevende ouder geen recht heeft op een overlevingspensioen;
  • zijn afstamming enkel ten aanzien van de overleden ouder vaststaat.
 3. Ze zijn jonger dan 18 jaar of ze zijn meerderjarig maar geven nog recht op kinderbijslag
 4. Ze zijn niet veroordeeld voor misdrijven tegen over de overledene.


Procedure


De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij mypension.be.De aanvraag hiervoor moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend.

Ambtenaren

Indien uw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt u het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioendienst (FPD).Indien uw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioendienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Wat Meebrengen


 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Bedrag


Bedrag
De berekening hangt onder andere af van:
 • het aantal personen die recht hebben op het overlevingspensioen;
 • het eventueel recht op gewaarborgd minimumbedrag;
 • een eventuele beperking aan het relatief of absoluut maximum (voor ambtenaren);
 • andere inkomsten (beroep of uitkeringen)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


1765 - De Pensioenlijn

Geografische Toepassingsgebieden