TAXSHELTER VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN
Inhoud


Met de taxshelter voor startende ondernemingen wil de federale overheid particulieren ertoe aanmoedigen om risicokapitaal ter beschikking te stellen aan Belgische start-ups. In ruil voor die investering in het kapitaal van zo’n onderneming kan de particulier een belastingvermindering van 30 of 45 procent in de personenbelasting krijgen. De investering kan rechtstreeks of onrechtstreeks, via een crowdfundingplatform of startersfonds, gebeuren.

Voorwaarden


De begunstigde onderneming

  • is ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht.
  • mag het opgehaalde geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te kopen of leningen af te sluiten
  • kan tijdens haar bestaan maximaal 250.000 euro ophalen via de taxshelter-regeling.

De investeerder

  • is een natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks, via een erkend crowdfundingplatform of via een starterfonds, in de onderneming investeert.
  • moet de aandelen minimaal vier jaar houden
  • kan maximaal 100.000 euro per jaar via de taxshelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30 procent.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De belastingvermindering bedraagt 30 of 45 procent van het geïnvesteerde bedrag. Ze is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Links


Taxshelter voor startende ondernemingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiën

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest