COFINANCIERING
Inhoud


De cofinanciering is een lening van maximaal 350.000 euro aan een rentevoet van 3,5%, waarmee Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) starters en bestaande ondernemingen een duwtje in de rug wil geven. De eigenlijke lening wordt altijd gecombineerd met een andere financiering.

Voorwaarden


De lening is bedoeld voor starters en bestaande bedrijven. Dat mogen zowel eenmanszaken als vennootschappen zijn. Vzw’s komen alleen in aanmerking als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen.U woont in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd, en u kunt investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u wel in het Vlaamse Gewest, dan komt u ook in aanmerking.Het maximumbedrag van de cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:
 • vier keer de eigen inbreng
 • 350.000 euro.
De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar en hangt ook af van de aard van uw investering.
De rentevoet is 3,5%.


  Procedure


  U kunt een aanvraag voor een cofinanciering indienen:
  • via een van de kredietinstellingen waarmee Participatiemaatschappij Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft.
  • via een investeringsfonds waarmee Participatiemaatschappij Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
  • via BAN Vlaanderen als een of meer ‘business angels’ optreden als cofinancier
  • rechtstreeks bij Participatiemaatschappij Vlaanderen.

   Wat Meebrengen


   bedrag

   Bedrag


   uitzonderingen
   regelgeving

   Links


   Cofinanciering

   BevoegdeOverheidsdiensten


   Vlaamse overheid

   AfleverendeDiensten


   waarde

   Geografische Toepassingsgebieden


   Vlaamse Gewest

   Verwante producten


   Startlening
   Voordelige lening voor ondernemingen (Winwinlening)