BETAALD EDUCATIEF VERLOF VOOR WERKNEMERS IN DE PRIVÉSECTOR (STOPGEZET)
Inhoud


Opgelet, sinds 1 september 2019 geldt hiervoor de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). de opvolger van het betaald educatief verlof (BEV), dat uitdooft.Als werknemer in de privésector kon u onder bepaalde voorwaarden een tijdlang afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl uw loon wordt doorbetaald. Na afloop van uw opleiding kon uw werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


KB van 23 juli 1985 toekenning van betaald educatief verlof; Herstelwet 22 januari 1985

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest