BETAALD EDUCATIEF VERLOF VOOR WERKNEMERS IN DE PRIVÉSECTOR
Inhoud


Als werknemer in de privésector kunt u onder bepaalde voorwaarden een tijdlang afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl uw loon wordt doorbetaald. Na afloop van uw opleiding kan uw werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.Sinds 1 september 2019 geldt daarvoor de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). de opvolger van het betaald educatief verlof (BEV), dat uitdooft.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Loopbaanbegeleiding
Tijdskrediet in de privésector