VERGUNNING VOOR EEN COLLECTE
Inhoud


Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:
De collecte wordt gehouden U vraagt de vergunning aan
in een gemeente het college van burgemeester en schepenen
in verschillende gemeenten van dezelfde provincie de deputatie van het provinciebestuur
in verschillende provincies de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist. Contacteer uw gemeentebestuur voor meer informatie.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden