ERKENNING VOOR HET HOUDEN VAN EEN ZOOGDIER DAT NIET OP DE POSITIEVE LIJST STAAT
Inhoud


Wilt u een zoogdier houden dat niet op de 'positieve lijst' staat? Dan moet u daarvoor eerst een erkenning krijgen van de minister.

Voorwaarden


Hebt u een erkenning voor het houden van een zoogdiersoort die niet op de positieve lijst staat? Dan moet u ook jaarlijks voor het einde van het jaar aan de Dienst Dierenwelzijn laten weten hoeveel dieren van deze soort u hebt en wat u in het afgelopen jaar hebt veranderd aan hun huisvesting of verzorging.Als blijkt dat het welzijn van de dieren in gevaar is of dat u de bepalingen van de Dierenwelzijnswet (pdf) overtreedt, kan uw erkenning geschorst of ingetrokken worden.

Procedure


Het afleveren van deze erkenning is zeker geen routine.
 • Om een erkenning aan te vragen voor het houden van een zoogdier dat niet op de positieve lijst staat, moet u voor elke zoogdiersoort een aanvraagformulier invullen.
  • Uit het ingediende dossier moet duidelijk blijken dat de huisvesting en verzorging en de kennis van de aanvrager voldoende garanties bieden voor het welzijn van de dieren. De aanvraag moet ook ondertekend worden door twee verantwoordelijken die de verzorging en de bewaking van de dieren op zich kunnen nemen als de aanvrager (hoofdverantwoordelijke) afwezig is.
  • U moet een bewijs van betaling toevoegen (zie bij 'Bedrag' hieronder)
 • U stuurt uw aanvraag aangetekend naar:
  Departement Omgeving
  Dienst Dierenwelzijn
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel.
 • Voor elke aanvraag wordt eerst het advies van de Dierentuinencommissie ingewonnen.
 • Daarna beslist de minister of u een erkenning krijgt. De minister zal deze beslissing nemen binnen zes maanden na ontvangst van uw aanvraag.
 • Als uw aanvraag positief beoordeeld wordt, krijgt u een erkenning.
 • U moet jaarlijks voor het einde van het jaar de Dienst Dierenwelzijn op de hoogte houden van het aantal dieren en de omstandigheden waarin ze worden gehouden (zie 'Voorwaarden').

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het aanvragen van een erkenning kost 60 euro per soort waarvoor u een aanvraag indient.Dat bedrag stort u op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving met vermelding 'Positieve lijst'. Het bewijs van betaling voegt u bij uw aanvraagdossier.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest