BIJSTAND VAN EEN TOLK VOOR DOVE OF SLECHTHORENDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN WERKZOEKENDEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING
Inhoud


Bent u doof of slechthorend, dan kunt u elk jaar gratis een beroep doen op een tolk voor doven of slechthorenden.

Voorwaarden


U hebt recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet.
  • U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden.
  • U kreeg van het VAPH een ticket 'Vervanging gehoor'.
  • U kreeg van het VAPH de toelating om in het hoger onderwijs een beroep te doen op pedagogische hulp omdat u doof of slechthorend bent.
  • U kreeg de toelating van het departement Onderwijs om een beroep te doen op een tolk.
  • U hebt een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts dat u een van volgende handicaps hebt:
    • Uw beste oor heeft een verlies van minimaal 70 dB bij tonale audiometrie.
    • U hebt 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
  • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB besloot na een uitgebreid onderzoek dat u toch in aanmerking komt.

Procedure


Basisaanvraag

Om na te gaan of u al recht hebt op tolkuren, neemt u contact op met het VAPH. De VDAB betaalt de kosten van de tolk (de gepresteerde uren en de verplaatsingskosten) volledig terug. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u bovendien nog een uitbreiding aanvragen van het aantal tolkuren.Om na te gaan op hoeveel tolkuren u nog recht hebt, neemt u contact op met het CAB.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Bijstand van een doventolk (op VDAB.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest