BIJSTAND VAN EEN TOLK VOOR DOVE OF SLECHTHORENDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN WERKZOEKENDEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP
Inhoud


Bent u doof of slechthorend, dan kunt u elk jaar gratis een beroep doen op een tolk voor doven of slechthorenden:
 • 18 uur per jaar als u op zoek bent naar werk.
 • 10 procent van uw effectieve werktijd als u een tolk nodig hebt om uw werk (beter) uit te voeren.
De VDAB betaalt de kosten van de tolk (de gepresteerde uren en de verplaatsingskosten) volledig terug. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u bovendien nog een uitbreiding aanvragen van het aantal tolkuren.

Voorwaarden


U hebt recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden als u aan één van deze voorwaarden voldoet:
 • U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden.
 • U kreeg van het VAPH een ticket 'Vervanging gehoor'.
 • U kreeg van het VAPH de toelating om in het hoger onderwijs een beroep te doen op pedagogische hulp omdat u doof of slechthorend bent.
 • U kreeg de toelating van het departement Onderwijs om een beroep te doen op een tolk.
 • U hebt een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts dat u een van volgende handicaps hebt:
  • Uw beste oor heeft een verlies van minimaal 70 dB bij tonale audiometrie.
  • U hebt 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
 • U beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB besloot na een uitgebreid onderzoek dat u toch in aanmerking komt.

Procedure


Basisaanvraag

Om na te gaan of u al recht hebt op tolkuren, neemt u contact op met het VAPH. 

Extra tolkuren

Om na te gaan op hoeveel tolkuren u nog recht hebt, neemt u contact op met het CAB. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven vzw
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een arbeidsbeperking laten erkennen bij de VDAB