STEUN VOOR EEN PORTFOLIO VAN HAALBAARHEIDSSTUDIES VOOR BEDRIJVEN
Inhoud


Een kmo-haalbaarheidsstudie moest betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie. Sinds 1 januari 2018 kunnen geen kmo-haalbaarheidsstudies meer ingediend worden. Ze zijn opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen
Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie